VIETNAM

AVSTAR TRADE AND SERVICE COMPANY LIMITED(General agent of Vietnam)

 • CH02-02, Số nhà 36, khu đô thị mới C2 Gamuda Garden, Phường trần phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

 • Mobile:

  +0084 338888660

 • Tel:

  +0084 24 3999 8883        

 • Email:

  avstar.vn@gmail.com

 • Website: 

  http://avstar.vn/